Вяра Емилова, БСП: Имаме стратегия за развитие на туризма в Ловеч

Сеп 27, 2022 ЛОВЕЧ Новини Избори 0 992

27.09.2022 г.

„Област Ловеч разполага с изключително сериозен ресурс за развитие на туризма, но до момента няма професионално разработен туристически продукт, който да обхваща систематизирано цялото природно и културно богатство. В екип с най-добрите родни експерти и чуждестранни консултанти- работихме повече от година за разработването на цялостна стратегияи тя вече е факт.“ Това заяви водачът на „БСП за България“ в Ловеч Вяра Емилова.

Тя изтъкна, че за развитието на цялостен туристически продукт в региона е необходимо да се изведат в отделни проекти културно-историческите забележителности и посочи някои от тях: „Зоопарк, Ловешка средновековна крепост, Стара градска баня „Дели Хамам“, Музей „Васил Левски“, Етнографски комплекс „Драсова и Рашова къща“, Музейна сбирка „ Атанас и Васил Атанасови“, Къкринско ханче, АР „Старо Сарафово“, Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“, Галерия „Дарение Казаков“, Галерия „Дарение Мирчо Мирчев“, Къща-дарение „Никола Манев“, „Пази мост“, Покрития мост на Кольо Фичето, Паметник на Васил Левски, Паметник на Тодор Кирков, Белият Паметник, Алея Баш Бунар, Архитектурно-исторически резерват „Вароша“, Барокови къщи, Черният паметник и други.“

Емилова коментира, че Ловеч е едно от най-старите населени места в България, което успява да запази до днес активния си стопански и културен живот. „От години градът привлича туристите с културно-историческите и природните забележителности, част е и от винената карта на страната, но липсата на цялостен подход при разработването на маршрути и тяхното популяризиране са сред основните причини за слабото развитие на туризма в региона“, обобщи тя културните забележителности на региона.

„Нашата стратегия за развитие на комбинирания туристически продукт предвижда подобряване на инфраструктурата, социологическо проучване и анализ на комбинирания туристически продукт, както и план за подобряването му. Предвижда се разработването на подходяща среда за туристите, репозициониране, маркетинг, реклама и връзки с обществеността в страната и чужбина. Професионално ще се подходи и по отношение на администрация, и персонала, зает в тази сфера. Разработен е и план за подпомагане на кадрите в туризма в целия регион. Реализирането на стратегията ще доведе до бурно развитие на много съпътстващи сектори, а това на свой ред ще бъде от полза за икономическия възход на цялата област“, каза в заключение Вяра Емилова.