Над 40 работодатели от Троян присъстваха на бизнес среща, организирана от Донка Михайлова

Окт 16, 2015 ЛОВЕЧ Новини Избори 0 683

Кандидатът за кмет на Община Троян инициира среща с бизнеса, за да обсъдят направеното през предишния й мандат, както и бъдещи възможности

Работодатели от местни фирми и предприятия проведоха открита дискусия с кандидата за кмет на Троян Донка Михайлова и част от кандидатите за общински съветници от левицата. Темите на разговор бяха разнородни като се коментираха както условията за създаване на по-благоприятна среда за бизнес в Община Троян, така и предизвикателствата, които ги съпътстват. В срещата участие взе и зам.-председателят на НС на БСП Янаки Стоилов.
Донка Михайлова представи трите основни компонента от предизборната си кампания: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи; привличане и задържане на младите хора в общината; подобряване на средата и качеството на живот. Тя отчете част от направеното, сред които са: възвръщане на митницата на територията на общината; намаляване на данъци и наемите на общинските имоти, предназначени за ползване от предприемачи; въвеждане на стриктна система за финансово управление и контрол, гарантираща прозрачност на целия бюджетен процес.
Донка Михайлова отбеляза и резултатите от съвместните усилия: безработицата в Троян е спаднала от 7,5% на 6,1%. Регистрираните работни места също бележат ръст с 42%. Колкото до младежката безработица, спадът е с цели 6 процентни пункта - от 17% на 11%. „Младите трябва да се връщат в Троян. Точно в тази посока трябва да е и нашата битка. Ако няма хора тук, особено млади, няма да има и процъфтяващ бизнес”, каза Михайлова. 
Кандидатът за кмет запозна участниците в дебата и с разработените вече идеи за развитие на бизнеса в Троян: цялостно подобряване на инфраструктурата, обслужваща бизнеса; създаване на стимули за инвестиции в сферата на IT технологиите, както и развитие на земеделието и животновъдството като младежки индустрии; изграждане на обособена бизнес зона „Сврачи-дол” в близост до местност „Ливадето”; предоставяне на високоскоростен оптичен Интернет и WiFi зони в ключови райони в общината; разработване на стратегии за различни бизнес проекти със съдействието на Местната инициативна група; приемане на Програма за развитие на инвестициите; изготвяне на електронен портал, чрез който ще се дават референции за идеи, с които да се търсят инвеститори; изготвяне на електронен портал (crafts.bg), който ще служи за подпомагане дейността и търговията на занаятчии и художници и др.
Янаки Стоилов се включи в дискусията, като отбеляза, че направеното до момента е видимо, но то е само основа за бъдещо развитие. „За да постигне икономическо развитие страната ни, трябва да се започне от отделните общини – както с много работа, така и с помощта на авторитетни външни партньори в ролята на инвеститори”, потвърди Стоилов.