Ирена Анастасова с въпрос към здравния министър относно състоянието на болницата в град Ловеч

14.07.2023 г.

“Не са тайна дългогодишните проблеми в Многопрофилна болница за активно лечение “Професор д-р Параскев Стоянов” АД - гр. Ловеч. От 24 медицински структури в разрешителното закрити са: “Урология” - 2016 г., “Вътрешно отделение” - 2021 г., “Кардиология” - 2016 г., “Съдова хирургия” - 2017 г. Преустановили дейността си поради липса на кадри, са “Акушерство и гинекология” - 2023 г., “Отделение по физикална и рехабилитационна медицина” - 2023 г. и от 01.07.2023 г. отделение по “Очни болести”.” Това заяви зам.-председателят на БСП и народен представител от „БСП за България” Ирена Анастасова по време на парламентарния контрол, като добави: “На приемната ми в Тетевен бях информирана за сериозни проблеми в дейността и на МБАЛ “д-р А. Пешев” ЕООД в града.”

“Какво ще предприеме Министерството на здравеопазването, респективно - държавата за решаване на проблемите в тези лечебни заведения, включително за обезпечаването им с необходимите кадри и считате ли, че възнаграждението на лекарите и медицинските сестри в държавните и общинските болници в Ловешка област са мотивиращи, за да останат на работа в тези лечебни заведения, при появата на частни болници с далеч по-атрактивно възнаграждение на труда?”, попита Анастасова министъра на здравеопазването, проф. Христо Хинков. 

Социалистът определи отговора на министъра за недостатъчно изчерпателен, като е бил по-скоро една лекция за финансирането на болниците у нас. По думите ѝ, държавата е мажоритарен собственик с 80 на 100, а лечебното заведение е в тежко състояние от години. 

“Ясно е, че община Ловеч не дава подкрепа за решенията на проблемите в болницата, което е възмутително. На извънредно общо заседание на акционерите на болницата е утвърдена бизнес програма за развитието на лечебното заведение до края на годината. Сменен е представителя на държавата в съвета на директорите. Предложената бизнес програма не е подкрепена от общинския съвет”, разкри Анастасова.

“Защо общинският съвет в Ловеч е решил, че представителя на общината, която е втори акционер след държавата, да не подкрепи тази оздравителна програма? Според професионалисти, такъв аналитичен материал, показващ перспективите за развитие на болницата не е бил разглеждан на общ съвет. Явно, кметът и общинският съвет не мислят, че това е техен проблем”, възмутително отбеляза народният представител.  

Анастасова каза, че като мажоритарен собственик, държавата трябва всячески да подкрепя усилията на болницата, тъй като това е единствената надежда за здравеопазване на много хора в региона. 

“Най-тежкият проблем е кадровият, кадровата обезпеченост. В една частна болница в Ловеч, където изтичат кадрите на областната болница, стартовата заплата на лекарите е 4000 лв. Не е отговорност на МЗ да събира информация за заплатите в частните болници, но е отговорност на МЗ да предоставя мотивиращо заплащане на лекарите и медицинските сестри в държавните и общински лечебни заведения”, отбеляза социалистът.

“Цяла една областна болница е оставена сама да се бори с проблемите си. Говоря от името на гражданите на област Ловеч, тъй като за мен този проблем е важен. Надявам се и в министерството този въпрос да се вземе присърце”, добави за финал Анастасова.