Радина Банкова: Да започнем промените - да върнем славата на Ловеч като туристически град

Окт 22, 2019 ЛОВЕЧ Новини Избори 0 302

Позиция на кандидата за кмет на Ловеч, подкрепен от БСП, Радина Банкова

  Много и различни пътища могат да се предложат за бъдещото развитие на Ловеч и общината, за да си възвърнем името на един добре развит икономически град, със забележителни природни дадености и културно - историческо наследство. В предизборната си програма аз предлагам на моите съграждани да започнем с един добре премислен и съобразен с това, което имаме, туристически продукт, който да върне славата на Ловеч като туристически град. Спомням си добре времената от моето ученичество, когато градът се пълнеше с автобуси с туристи и много ученици. Със сигурност няма да е лесно, но задължително трябва да опитаме.

Считам, че сме длъжни да проявим гражданско самосъзнание и да изискваме средата, в която живеем, да се промени към добро. Дошло е време за прилагането на нов модел на управление в общината, дейностите, в която така трябва да се структурират, че да работят в полза на гражданите. Общинската администрация да не се управлява на политически принцип – кой - наш, кой- ваш. Унизително е да се чака с месеци за различни документи и разрешителни, свързани с работата на малкия и средния бизнес и най - вече с услугите, това е и проява на отношение и показва неуважение към труда на отделния човек. Задължително трябва да се променят и някои наредби, свързани с дейността на общинската администрация, които да улесняват гражданите и бизнеса в техен интерес.

            Ще се върна към един от проектите в града, който наскоро приключи, но заради работата по него много магазини в централната градска част и много кафенета в квартал "Вароша" с месеци останаха или затворени, или с нарушени функции, а това доведе или до пълното им затваряне, или до липса на работа и съответно- липса на препитание за малките фирми.  Известно е на обществеността в града, че проектните срокове за изпълнение бяха надхвърлени с месеци. Вероятно е причината да се крие в качеството на изпълнението, но при стартирането на такава мащабна реконструкция, трябваше някой да помисли работата по проекта да се организира така, че да се извършва поетапно и да се остави възможност  отделните обекти да работят поне частично в края на миналата година, когато се знае, че по празниците има повече клиенти. Затова общинското ръководство трябва да се интересува и да знае проблемите на работещите в търговията и услугите, в бизнеса, за да подпомага дейността им в интерес на гражданите. Предложението ми е да се възобнови работата на консултативния съвет към кмета с участие на представители на бизнеса, на заседанията му да се обсъждат всички належащи проблеми на града, а в администрацията да се посочат лица, които да отговарят за комуникацията с представителите на различните браншове. Нужно е да се разпредели отговорността в администрацията по отношение на работата с кметовете и кметските наместници от селата в общината.

За да може успешно да се развие туризмът в града и община Ловеч, задължително трябва да се отдели внимание на инфраструктурата, да се направи карта на важните туристически обекти и да се изготви програма с възможностите как да се достига до тях най - лесно както с коли, така и с автобуси. Нужно е да се преосмислят и планират транспортните потоци. Такава транспортна схема на града и общината не е правена от много години и макар да казват, че в Ловеч са останали много малко хора, виждаме всеки ден колко много коли се движат в него и колко трудно се намират места за паркиране.  Тук задължително мнението си трябва да дадат специалистите - архитектите в града, които да посочат възможностите за изготвянето на комуникационно - транспортни схеми, да се подмени остарелият градоустройствен план. Решения трябва да се вземат и за запазването и съхраняването на всички обекти в квартал "Вароша", ремонтирани и реконструирани по времето на съществуващия преди години Архитектурно - исторически резерват. Много от къщите се рушат, други се преустройват не според изискванията, които са били задължителни за резервата и с това се променя обликът на стария град. Трябва да се огледат и всички онези места в града, които имат нужда от ремонт или са изоставени от собствениците, да се предприемат действия за тяхната поддръжка  или други дейности,  за да придобие Ловеч наистина един привлекателен туристически вид.

 И не на последно място - новото общинско ръководство трябва да се върне към проекта, свързан с придобитата собственост на старите казарми в центъра на Ловеч - какво е планирано, какво ще се прави, кои от идеите са най - приемливи, за да стане тази територия едно привлекателно място за отдих и за забавление на деца и родители- с изграждането тук на културни и туристически обекти. Но това връщане да означава конкретна работа и инвестиционна подготовка, а не само деклариране на желания.