Радина Банкова проведе среща с жителите на Сливек и Българене

Окт 06, 2019 ЛОВЕЧ Новини Избори 0 249

Жителите на малките населени места в общината заслужават не по - малко внимание от тези в Ловеч, споделиха с кандидата за кмет Радина Банкова жителите на Сливек и Българене

" Много хора ми задават въпроса защо при един успешен бизнес, който имам, със се решила да се кандидатирам за кмет и какво се надявам да променя", така започна разговора си с хората Радина Банкова. За нея  миналото на Ловеч с големите фирми и предприятия е един болезнен спомен, тъй като сега нейната фирма за производство на трикотажни облекла със 150 работници е на трето място по брой на работни места в общината. "Последният мандат в общинското управление доведе Ловеч не до пълен застой, а до връщане много назад във времето. Сегашното ръководство няма никакво отношение нито към хората в града и по селата, нито към средния и малкия бизнес" , заяви кандидатът за кмет. Тя подчерта, че Ловеч е на последно място по икономическо развитие сред областните градове в страната. Според Радина Банкова освен демографската криза, срива на болницата и липсата на връзка между образованието и бизнеса в града, хората в малките населени места са оставени без елементарни грижи - липсват социални услуги, липсва медицинско обслужване, а в много от селата има празни помещения, които биха могли да се предоставят на лекари, за да  работят там. Идеята й е селата да се обслужват с подвижна аптека и стоматологичен кабинет, кметовете на населени места и кметските наместници да проявяват повече внимание към проблемите на хората в населените места и да ги поставят за обсъждане и разрешаване в общинската администрация. "Чувствам се подготвена, имам много контакти, можем да променим нещата към добро заедно, с помощта и силната подкрепа на новите общински съветници от БСП", допълни Банкова.

 Жителите на двете села запознаха кандидата за кмет с проблемите, които имат с електроснабдяването, с непрекъснатите  аварии с водопровода,  който има нужда от подмяна, както и с разкопаните улици. По думите на Минчо Казанджиев, три мандата кмет на община Ловеч, а сега трети в листата на кандидатите за общински съветници, за да ги има тези проблеми, това означава, че ръководството на общината от сегашния мандат не отделя никакви средства, поискани поради наложителни причини от кметовете на селата и от кметските наместници.